Tag: Alice Nanase

Nữ nhân viên chán chồng vụng trộm cùng tên sếp da đen khoai to

Tôi là chủ tịch của một công ty liên kết với nước ngoài, nhưng công ty đã bị mua lại. Vị tổng thống da màu mới được bổ nhiệm đã cho biết ông sẽ sa thải tất cả nhân viên. Làm ơn, chỉ có các nhân viên cúi xuống để giúp ...